Technická specifikace SILIKAL

SILIKAL R 51

Metakrylátová pryskyřice bez rozpouště­del, s nízkou viskozitou a výbornými penetračními schopnostmi se používá jako podklad pod další materiály SILIKAL nebo jako finální úprava betonu v místech bez větších nároků na estetický vzhled. Aplikaci je možno provádět i při teplotách - 10 OC. Prysky­řice je pochůzná po 60 minutách a schopná plného zatížení po třech hodi­nách. Pokud se materiál SILIKAL R 51 aplikuje ve více vrstvách a nebo slouží jako podklad pro jinou finální úpravu, je třeba do penetrace ještě před vytvrzením vsypat křemičitý písek, který zvýší přilnavost dalších vrstev.

 

Vlastnost

Norma

Hodnota

Objemová hmotnost

DIN 53479

1,16 g/cm3

Mez roztažnosti při přetržení

DIN 53455

7 %

Pevnost v ohybu

DIN 53452

48 N/mm2

Pevnost v tahu

DIN 53455

25 N/mm2

E-Modul

DIN 53457

2 732 N/mm2

Tvrdost podle Brinella

DIN 53456

89 N/mm2

Nasákavost, 4 dny

DIN 53495

125 mg/50.50.4 mm

Propustnost vodních par

DIN 53122

asi 1,4 . 10-9g/cm.h.Torr

Povrchový izolační odpor

DIN 53482

8 . 1012 Ohm

Spec. vnitřní izolační odpor

DIN 53482

2,5 . 1015 Ohm . cm

Délková roztažnost (0-50 oC)

VDE 0304

6,5 . 10-5 1/OC

 

SILIKAL RU 727

Tříkomponentní metakrylátová prysky­řice s nízkou viskozitou na bázi uretanu. Používá se k penetraci a finálním úpravám betonových a asfaltových podkladů. Její zpracování je obdobné jako u SILIKALU R 51. Je možné ji používat v transparentním nebo barevném provedení při teplotách od - 5 °C. Tento materiál je pochůzný po 60 minutách a po třech hodinách schopen plného zatížení. Dvoj až trojnásobným vrstvením je možné dosáhnout houževnáté a relatině pružné povrchové úpravy betonových a asfaltových ploch. Finální úpravu na asfaltové povrchy lze provádět pouze v interiéru, kde nedochází k teplotním výkyvům.

Vlastnost

Norma

Hodnota

Objemová hmotnost

DIN 53479

1,16 g/cm3

Mez roztažnosti při přetržení

DIN 53455

28 %

Pevnost v ohybu

DIN 53452

36 N/mm2

Pevnost v tahu

DIN 53455

20 N/mm2

E-Modul

DIN 53457

1 004 N/mm2

Tvrdost podle Brinella

DIN 53456

58 N/mm2

Nasákavost

DIN 53495

pod 0,1%

Propustnost vodních par

DIN 53122

asi 1 g/m2/den (3mm)

Povrchový izolační odpor

DIN 53482

5 . 1012 Ohm

Spec. vnitřní izolační odpor

DIN 53482

5,2 . 1013 Ohm . cm

Délková roztažnost 0 - 50 OC

VDE 0304

12 . 10-5 1/OC

 

SILIKAL RU 747

Je houževnatá pružná reakční metakrylátová pryskyřice na bázi uretanu se střední viskozitou. Používá se jako samonivelizační barevná nášlapná vrstva plněná křemičitým pískem. Doba vytvrzení je cca dvě hodiny a plné zatížení snáší po třech hodinách. Je možné ji používat při teplotách od - 5 oC. Aplikuje se v tloušťkách od 3 do 6 mm. Může být použita jako konečná úprava nebo jako nosná vrstva pod chipsy u dekorativních podlah pro velké zatížení. Jako pečetící vrstvu je možné použít SILIKAL R 71, který ještě zvýší povrchovou odolnost.

 

Bez plnidla

Vlastnost

Norma

Hodnota

Objemová hmotnost

DIN 53479

1,15 g/cm3

Mez roztažnosti při přetržení

DIN 53455

34 %

Pevnost v ohybu

DIN 53452

21,3 N/mm2

Pevnost v tahu

DIN 53455

23,0 N/mm2

E-Modul

DIN 53457

752 N/mm2

Tvrdost podle Brinella

DIN 53456

24 N/mm2

Nasákavost

DIN 53495

pod 0,1 %

Propustnost vodních par

DIN 53122

asi 1 g/m2/den při 3 mm

Povrchový izolační odpor

DIN 53482

6 . 1012 Ohm

Speciální vnitřní izolační odpor

DIN 53482

6,5 . 1013 Ohm . cm

Délková roztažnost při 0 - 50 OC

VDE   0304

7,0 . 10-5 1/oC

Samonivelizační povrch Silikal tl. 3 - 6 mm (plněno 1 : 3)

Vlastnost

Norma

Hodnota

Pevnost v tlaku

DIN     1164

46 N/mm2

Pevnost v ohybu

DIN     1164

26 N/mm2

E-Modul

DIN 53457

8 000 N/mm2

 

SAMSTAVMB s.r.o.
Soukenická 1189 / 23
Praha 1, Česká Republika
IČ 24178659
DIČ CZ24178659
info@samstavmb.cz