Podlaha SILIKAL

SILIKAL - reakční pryskyřice se používají v průmyslovém stavebnictví, především na betonové povrchy, ale lze je použít i na magnezitové, asfaltové a anhydritové podklady, jako např. v:

  • automobilovém průmyslu
  • těžkém průmyslu, galvanice
  • jemné mechanice, textilním, tiskařském a papírenském průmyslu
  • potravinářském průmyslu a farmacii
  • supermarketech
  • a výstavních plochách

 

Reakční pryskyřičné malty SILIKAL se osvědčily pro vysprávky betonových ploch a používají se také v inženýrském stavitelství na:

  • opravy betonových ploch, mostů a tunelů
  • letištní plochy, parkoviště, vozovky základy pro stroje

 

Přednosti podlahových systémů SILIKAL

Reakční pryskyřice SILIKAL se vyznačují krátkou dobou zrání s tím, že jednotlivé technologické kroky je možné provádět po 60 minutách a plné zatížení snáší již tři hodiny po aplikaci. Tyto vlastnosti mají zásadní vliv na rychlost provádění prací což značně zkracuje, především u oprav a rekonstrukcí podlah, potřebné časové výluky v provozu. Tento fakt má obrovský význam pro zákazníky hlavně z finančních důvodů.

Povrchová pevnost v tlaku podlahových systémů SILIKAL se pohybuje v rozmezí od 45 do 105 MPa, proto velice dobře snáší i extrémní mechanické zatížení.

Jsou odolné proti většině chemikálií, (tabulky chemických odolností) UV záření, povětrnostním vlivům a nepodléhají stárnutí. Lze je aplikovat jak na vnitřní plochy, tak v exteriérech při teplotách od - 10 do + 40 OC.

Podlahy lze běžně provádět ve dvanácti základních odstínech.

Všechny materiály systémů SILIKAL splňují i ty nejnáročnější požadavky na hygienu a mají atest hlavního hygienika ČR.

 

Charakteristika reakčních pryskyřic SILIKAL

Skládají se ze dvou komponentů, míchají se a zpracovávají v tekutém stavu přímo na staveništi a tvrdnou chemickou reakcí ve velmi krátké době.

Při odpovídajícím složení dosahují jak vysoké mechanické pevnosti, tak i odolnosti proti chemikáliím a povětrnostním vlivům a snadno se udržují čisté. Používají se jako transparentní (průhledné), pigmentované (barvené), nebo s plnivem. Vytvrzení (polymerizace) pryskyřice probíhá po přidání práškového tvrdidla (peroxidu) jako druhého komponentu, čímž dojde pouze k zahájení procesu tvrdnutí bez jakéhokoliv vlivu na konečné vlastnosti produktu.

U systémů reakčních pryskyřic SILIKAL není bezpodmínečně nutné přesné dodržení předepsaného poměru proto, aby bylo dosaženo požadovaných konečných vlastností.

 

Dokonale fungující podlaha vyžaduje několik zásadních skutečností

Základním předpokladem pro dobře fungující podlahy je kvalita podkladu. Podmínkou je vyzrálý a suchý podkladní beton s vlhkostí do 4 %, s pevností v odtrhu větší než 1,5 MPa a pevností v tlaku minimálně 25 MPa.

Při nedosažení těchto hodnot je třeba zvolit zvláštní postup při opravě podkladu

Nové betony je třeba zbavit frézováním nebo otryskáním cementového šlemu a staré betony všech nesoudržných částí, olejových skvrn a dalších nečistot tak, aby byl zaručen dokonalý průnik penetrační reakční pryskyřice až do vyplnění pórů. (viz „Příprava podkladu“)

Připravený povrch lze, s ohledem na budoucí využití, povrstvit některým ze systémů reakčních pryskyřic SILIKAL.

 

 

SAMSTAVMB s.r.o.
Soukenická 1189 / 23
Praha 1, Česká Republika
IČ 24178659
DIČ CZ24178659
info@samstavmb.cz